Konferencja Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Miejsce: Katowice – Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego
ul. Ligonia 46, Katowice
Data: 31 października 2018, godz. 11:00

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej...

… powstało w sierpniu 2002 roku z inicjatywy grupy ekspertów zajmujących się realizacją różnorodnych projektów społecznych, lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz przedsięwzięć naukowych.

Wybrane specjalności SWR

Obszary, w których się poruszamy
Ekonomia społeczna

tworzenie, prowadzenie i wspieranie firm zatrudniających osoby bezrobotne i niepełnosprawne, dostarczających usług społecznych.

Innowacje społeczne

czyli wypracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań, zmieniających życie pojedynczych osób, jak i grup ludzi.

Współpraca międzynarodowa

polegająca na przygotowaniu i realizacji projektów, przeprowadzanych z partnerami z całej Europy.

Kilka słów o SWR

Poznaj lepiej organizatora Konferencji

Zapraszamy

Zapoznaj się z programem konferencji!

 

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej warunkiem dostępu do ubiegania się o środki publiczne przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w latach 2014-2020 jest pozytywne zakończenie procedury akredytacji, potwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Akredytacja służy zidentyfikowaniu tych OWES, które świadczą usługi o najwyższej jakości i których działania przynoszą wymierne  i trwałe efekty, m.in. zatrudnieniowe.

 

 

Kluczowe kryteria przyznania akredytacji:

  • doświadczenie OWES w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w danym województwie
  • kadry posiadającej odpowiednie kompetencje i kwalifikacje
  • osiągane dotychczas rezultaty (m. in. utworzonych i wspartych podmiotów ekonomii społecznej, a także ich trwałości, liczby utworzonych miejsc pracy).

Zarejestruj się!

Dołącz do Konferencji OWES