O OWES

Dowiedz się więcej o Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Komu pomagamy, w jakim celu i jakie mamy plany na przyszłość.

O OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to projekt, którego celem jest budowanie i promowanie podmiotów ekonomii społecznej czyli np. przedsiębiorstw społecznych, fundacji, stowarzyszeń, spółek non-profit czy spółdzielni socjalnych.

Cel

Głównym zadaniem OWES jest tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych i niepełnosprawnych, poprzez kompleksowe wsparcie nowo tworzonych i istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych.

Efekty

Rezultatem dotychczasowej działalności OWES w regionie jest utworzenie 830 miejsc pracy, a w najbliższych latach OWES-y utworzą ich jeszcze ponad 1600.

Plany na przyszłość

Obecnie OWES kończy pierwszy etap swojej działalności i rozpoczyna kolejny, tym razem 5-letni.

Zaproszenie

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w Konferencji OWES, na której przybliżymy wiedzę na temat działalności OWES ekonomii społecznej.

W lipcu 2018 roku zakończył się dwuletni okres działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie śląskim. OWESy świadczyły usługi szkoleniowe, doradcze i biznesowe, a także udzielały wsparcia finansowego dla podmiotów ekonomii społecznej.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie Śląskim

 • OWES subregionu południowego:  obszar bielski (południowy)

  powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, miasto Bielsko-Biała; Lider: Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” w Bielsku-Białej.

 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni: obszar centralny – wschodni

  powiaty: będziński, zawierciański, miasta: Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice; Lider: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „Most”.

 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni: obszar centralny – zachodni

  powiaty: lubliniecki, tarnogórski, miasta: Bytom, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska; Lider: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Katowicach.

 • Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej: obszar centralny – południowy

  powiaty: bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, miasta: Gliwice, Jaworzno, Mysłowice, Tychy, Zabrze. Lider: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej.