Program konferencji

Zapraszamy do zapoznania się z programem
Konferencji OWES.
10:30 - 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 - 11:05

Oficjalne otwarcie
i powitanie uczestników konferencji

11:05 - 11:10

Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

11:10 - 11:20

Wystąpienie Kamila Bobka, przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Teraźniejszość i wyzwania”

11:20 - 11:30

Wystąpienie dr Martyny Wronki-Pośpiech, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: „Ekonomia społeczna oczami nauki”

11:30 - 11:40

Wystąpienie Bożeny Borowiec, Dyrektor ROPS w Katowicach: Koordynacja ekonomii społecznej w województwie śląskim”

12:15 - 12:30

Prezentacja OWES-ów: nakreślenie celów i zadań na kolejne lata

12:30 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 12:55

Wystąpienie Marka Zychli, Prezesa Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan: „Współpraca biznesu z przedsiębiorstwami społecznymi – szansa dla wszystkich”

12:55 - 13:25

Prezentacja wybranych przedsiębiorstw społecznych: Spółdzielnia Socjalna Usług Różnych „SKUTECZNI”, Kartofelnik, Spółdzielnia Socjalna MULTISERVICE, Start-up Społeczno-Technologiczny

13:25 - 13:40

Wystąpienie dr hab. Zbigniewa Nawrata: Start-up Społeczno-Technologiczny

13:40 - 14:00

Indywidualne spotkania zainteresowanych osób z przedstawicielami OWES-ów i przedsiębiorstw społecznych